Copyright 2017 by "HappyWalking"
All Rights reserved
E-Mail: info@happywalking,nl
Designed by HappyWalking,nl
• Home • Terug naar contact
HappyWalking
Uw Pedicure
HappyWalking Uw Pedicure
Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

HappyWalking kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik
maakt van de diensten van HappyWalking. De volgende gegevens kan
HappyWalking verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres


Waarom HappyWalking gegevens nodig heeft

HappyWalking verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u
op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om schriftelijk ( per e-mail
en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet
bereikt kunt worden.

Daarnaast kan HappyWalking uw persoonsgegevens gebruiken in het kader
van het uitvoeren van een met u afgesproken behandeling.


Hoelang HappyWalking gegevens bewaart

HappyWalking bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen

HappyWalking verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit in
overleg met en in opdracht van u is.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@happywalking.nl. HappyWalking zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

HappyWalking neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door HappyWalking verzamelde persoonsgegevens neem
dan contact met HappyWalking op via info@happywalking.nl


HappyWalking is als volgt te bereiken:
Post/vestigingsadres : Groenland 14
                                    7908 RC
                                    Hoogeveen.
Telefoonnummer :       06-42291337
E-mail :                        Info@happywalking.nl